Procedure nieuwe relicten

Schrijf het bijzondere historisch relevante verhaal over een plant op. Vooral oudere mensen kennen wellicht verhalen die bijzonder zijn en die dreigen verloren te gaan. Heeft u uw (groot)ouders al gevraagd over de desbetreffende plant?

Maak een foto van de plant waar u een verhaal over heeft. Zorg ervoor dat de plant identificeerbaar is door foto’s van de bloemen van de plant in bloei of vruchten en zaden mee te sturen, indien mogelijk.

Stuur het verhaal en de foto van de plant op naar BHSProject. Uw verhaal wordt gekoppeld aan aanwezige informatie over een plant, onder andere uit literatuur en via kennis van gespecialiseerde botanici. Hiermee worden relevante historische connecties gelegd en kan context worden gecreëerd.

Wanneer een verhaal bijzonder en relevant is, wordt het in de database geplaatst, als waardevolle toevoeging voor het BHSProject.